Maak kennis met:
Arie de Winter

Ik ben Arie de Winter, geboren in 1983. Ik ben vader van Yeled*, die overleed tijdens de zwangerschap, zoon Efraïm en dochter Esrah. Mijn vrouw Karen en ik zijn ook weekendpleegzorgouder.

In mijn leven heb ik gemerkt dat mensen om je heen een belangrijke krachtbron zijn. Hun aandacht, liefde en zorg in de vorm van een goed gesprek, een lach of een traan helpen je om het leven aan te kunnen. Door andere mensen ontdek je wie je bent. Begrijp je hoe je zo geworden bent. En vind je de moed om te verkennen wie je wilt worden. Ik wil graag zo iemand zijn op jouw of uw levensweg.

Unieke benadering

Er zijn weinig mannelijke verliesbegeleiders, terwijl jongens – en ook meisjes – soms graag een man als identificatiefiguur zoeken. Ik heb oog voor de eigensoortige manier waarop jongens rouwen en mannen omgaan met verlies. In de begeleiding of toerusting kan hier bewust aandacht aan geschonken worden.

Ik ben rustig, analytisch, sportief en vriendelijk en houd van humor en creativiteit. Naast mijn werk als verliesbegeleider bij praktijk Pauwenveer, ben ik predikant in een Protestantse Gemeente. Hierdoor ken ik de kracht en de moeilijkheid van het geloof en het horen bij een geloofsgemeenschap. Geloof- en zingevingsvragen kunnen besproken worden in de begeleiding en religieuze bronnen en rituelen mogen gebruikt worden. Ook is het mogelijk om samen een viering voor te bereiden waarin afscheid en zegen centraal staan. Kortom: indien gewenst heb ik oog voor de dimensie van het geloof en kan daaraan aandacht gegeven worden.

Werkervaring

In mijn huidige nevenfunctie als predikant van de Marktpleinkerk Hoofddorp begeleid ik zowel jongeren als volwassenen bij ziekte, overlijden, rouw en echtscheiding. Eerder was ik predikant in Nigtevecht en voorheen was ik werkzaam als jeugd- en gezinswerker, mentor, teamleider en adviseur bij de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB). Dit werk bestond uit direct contact met jongeren, materiaal voor jeugdgroepen ontwikkelen en trainingen en cursussen geven aan vrijwilligers en professionals die met jongeren werken in de kerk of basisschool.

Als vrijwilliger was ik actief bij de Praatpaal in Ermelo, waarbij kinderen, tieners en jongeren individueel of in groepen begeleid worden bij echtscheiding en rouw.

 Opleiding

Training: Begeleiden van rouwgroepen in de gemeente, bij Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie.
Post-HBO: Omgaan met verlies, Kinderen en jongeren, bij Land van Rouw.
Training: ‘Echte mannen huilen niet’, bij Expertisecentrum Omgaan met Verlies.
Master: Theologie en geestelijke verzorging, bij Universiteit Utrecht, met afstudeerstage bij Dienst Geestelijke Verzorging van het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht.
Master: Kerkelijke opleiding, bij Protestants Theologische Universiteit Utrecht, met afstudeerscriptie over Pastorale groepsbeleiding van kinderen in een echtscheidingssituatie.