Kerkelijke uitvaart

Soms is het wenselijk dat een andere dan uw eigen predikant de uitvaart leidt. Of u bent niet aangesloten bij een kerk, maar stelt wel prijs op een kerkelijke uitvaart. Naast mijn werk als uitvaartspreker ben ik – Arie de Winter – ook predikant en dus bevoegd en bereid om voor te gaan in een kerkelijke uitvaart.

In een familiegesprek delen we met elkaar wat de levensinstelling en -visie was van uw geliefde overledene en wat zijn/haar bronnen van geloof waren. Wie was hij/zij als mens. Welke herinneringen worden er gekoesterd? Wat neem je voor altijd mee van hem/haar? In de overdenking verweef ik dan het persoonlijke levensverhaal met het verhaal over God.
In overleg selecteren we muziek en teksten en natuurlijk is er ruimte voor eigen bijdragen en toespraken. Behalve de overdenking kan ook een welkom, gebed, geloofsbelijdenis of zegen een plaats krijgen.

Neem contact op om te kijken of er een klik is en te overleggen over de diverse mogelijkheden waarop we de uitvaart kunnen vormgeven.

‘Nog regelmatig lees ik de geprinte tekst van uw overdenking na. Het was zo keurig, zo passend bij Frans. We kijken er dankbaar op terug.’