Omgaan met een verlies
hoe doet u dat?

U maakt een ingrijpende verandering in uw leven door. Of heeft die al langere tijd geleden doorgemaakt maar ondervindt daar nu de gevolgen van. Een overlijden, echtscheiding, ontslag, ziekte of verhuizing zijn allemaal voorbeelden van ingrijpende veranderingen.

Een verandering brengt verlies met zich mee en vraagt om aanpassing aan de nieuwe werkelijkheid. In dit omgaan met een verlies zijn taken te onderscheiden. Deze verliestaken staan centraal in een begeleiding. U vindt een beschrijving van de taken onder het kopje ‘visie’. Bij praktijk Pauwenveer kunt u onder leiding van Arie de Winter aan de slag met de specifieke taak/taken die u op dit moment van het leven ‘lastig’ valt.

Wanneer gaat u naar een verliesbegeleider?

Een verliestaak die u ‘lastig’ valt, kan reden geven om een gesprek aan te gaan. De verliesbegeleiding biedt u richting in het rouwproces dat u doorloopt. Zo voorkomt u dat het omgaan met verlies u ‘te’ lastig valt. Bij een vastgelopen of verstoord verliesproces helpt verliesbegeleiding u weer op weg. ‘Gestolde’ rouw komt dan door de begeleiding weer in beweging.

U bent welkom bij praktijk Pauwenveer wanneer u richting zoekt of weer in beweging wilt komen rond:

  • Aangaan van nieuwe contacten of activiteiten.
  • Openheid, diepgang en intimiteit in vriendschappen en relaties.
  • Loslaten, afscheid nemen en vertrouwen.
  • Toelaten, ervaren, duiden en uiten van gevoelens.
  • Aangaan van ‘gezonde’ omgang met verlies en verandering.
  • Vinden van zin, betekenis en levensvreugde

Begeleidingsvragen

Wanneer u bij praktijk Pauwenveer begeleiding zoekt zullen we het gesprek aangaan rondom de verliestaken. Bijvoorbeeld: In het geval van een verlies van iemand zullen we spreken over: Wie is er overleden? Wat betekende hij/zij voor u? Wat gebeurde er in de week van overlijden, afscheid en uitvaart? Wat vond u daarvan? Wat is er voor u veranderd? Wat vindt u moeilijk? Hoe kijkt u naar de toekomst? Hoe uit u uw gevoelens en gedachten? Wie zijn er belangrijk voor u?

Werkwijze

Bel of mail gerust voor meer informatie of een verdere kennismaking. In een intakegesprek laat ik u de praktijk Pauwenveer zien. We maken kennis en kijken hoe ik u kan helpen bij uw wens of vraag. Wanneer het klikt maken we vervolgafspraken.

De begeleiding vindt plaats door gesprekken in de praktijk, tijdens een wandeling in de natuur, of bij u thuis. Er is ruimte voor creativiteit, afhankelijk van uw vraag en/of karakter. U wordt gevraagd om doelen en vragen op te stellen waaraan u in de begeleiding wilt werken. Dit gebeurt in één van de eerste gesprekken. Na elke afspraak schrijft u een kort verslag van wat het gesprek u bracht.

De duur van een begeleidingsafspraak is ongeveer één tot anderhalf uur. Het aantal afspraken gaat in overleg.