Afscheid nemen

Jong of oud – ieder van ons laat op een keer het leven los. Vanaf dat moment leef je verder in het hart van de ander. Wanneer je het levenseinde voelt of ziet naderen, kun je jouw afscheid vorm gaan geven. Praktijk Pauwenveer kan je hierbij op weg helpen.

Door een persoonlijk vormgegeven afscheid geef je door wat je dierbaar was. Geef je door wie je bent en wat je vormde in het leven. Zo creëer je een betekenisvolle en persoonlijke nalatenschap. Die een bron van troost, geluk en inspiratie kan zijn voor wie door leeft na jouw overlijden.

Naderend afscheid

Arie de Winter kan je op weg helpen in het vormgeven van een naderend afscheid. Dat kan door samen het levensverhaal op te stellen. Door belangrijke voorwerpen uit te zoeken, of te creëren en zo herinneringen achter te laten. Ik noem dit ‘liefde voor later’. In teksten, foto’s, muziek en voorwerpen laat je een betekenisvolle schat achter voor partner, kind of kleinkind.

Ook is het mogelijk om in het afscheidsproces anderen te betrekken en onder begeleiding een gesprek aan te gaan met kinderen of andere relaties. Over hoe een ieder het ziekteproces ervaart. Over wat nog gezegd moet worden. Over waarvoor je elkaar dankbaar bent. Over hoe je de laatste tijd samen wilt invullen. Een verliesbegeleider kan hierbij als buitenstaander het gesprek leiden, observeren en zo mensen dichter bij elkaar brengen.

Uitvaart

Zowel in het opstellen als het leiden van een uitvaart kan praktijk Pauwenveer van betekenis zijn. Samen bedenken we welke muziek, verhalen en rituelen een plaats kunnen krijgen bij de uitvaart. Dit kan een leidraad zijn voor uw familie, bij het organiseren van de uitvaart.

Ook is het mogelijk dat Arie de Winter voorgaat als ceremoniemeester, spreker of predikant tijdens de uitvaart, of een gedeelte daarvan.

Herinneringsbijeenkomst

Wat is het fijn om op bepaalde momenten iemand te herinneren. Een naam te noemen en een verhaal te vertellen. Zo blijft iemand met je verbonden.

Ook kan het de onderlinge band versterken wanneer je samen terugkijkt op het afscheid van iemand. Wat trof je? Wat valt je zwaar? Hoe ben je omgegaan met je verdriet? Waarin verschil je daarin van elkaar? Hoe ben je daarmee omgegaan?

Een groepsgesprek, afscheidsbijeenkomst of herinneringsbijeenkomst op uw school, sportvereniging, werk of kerk kan een bron van troost en verbinding zijn. Vanuit praktijk Pauwenveer is Arie de Winter beschikbaar om het gesprek te leiden of de bijeenkomst vorm te geven.

Bel of mail gerust om te overleggen wat uw wensen zijn. Samen kijken we of / hoe ik u van dienst kan zijn.